“הפכת אותי מאשת מקצוע לא מוכרת למטפלת עם לקוחות באופן רציף.. תמשיך ככה אתה מקדם מדהים! אין לי מילים.”