לראשונה בחיי אני מרוצה מהעבודה של מקדם, מרוצה ב200 אחוז מתוך 100