רציתי להגיד לך שאני מודה לאלוקים שמצאתי אותך. מקדם בחסד!